Domácí potřeby - Obchodní podmínky

Úvodní stránka  >  Obchodní podmínky
Zákazníknepřihlášen (přihlásit)         Nákupní košíkprázdný (objednávka)

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (soubor PDF, 114 kB)

1. Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě domacipotreby.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jiří Kudrnáč, Pšenčíkova 684, Praha 12 - Kamýk, 142 00, IČ 44343833, s provozovnou na adrese Budečská 9, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, číslo účtu 78620349/0800 (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „zákazník“).


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1.  Veškeré úplné objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu domacipotreby.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.

2.2.  Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí objednávky provozovatelem. Z kupní smlouvy vznikne provozovateli povinnost předmět koupě zákazníkovi odevzdat a zákazníkovi povinnost předmět koupě převzít a zaplatit ze něj kupní cenu.

2.3.  Internetový obchod domacipotreby.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží, která je uvedena včetně DPH.

2.4.  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.5.  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím věci v místě dodání. Před převzetím věci je kupující povinen zaplatit kupní cenu.

2.6.  Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu domacipotreby.cz, kupující dává provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

2.7.  Kupujícímu nebudou účtovány žádné náklady na použití komunikačního prostředku na dálku (katalog internetového obchodu domacipotreby.cz, a s ním spojená elektronická pošta). K ceně zboží se neúčtují žádné další poplatky vyjma nákladů na dopravu objednaného zboží.


3. Dodací podmínky

3.1.  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v objednávce jako „Dodací adresa“.

3.2.  Zboží je standardně zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (Balík do ruky) nebo kurýrní společností DPD CZ, s.r.o. (dále také jen DPD), a to dle výběru zákazníka.

3.3.  Pro dodání zboží větších rozměrů u kterých nemůžeme zajistit obal pravoúhlých tvarů (např. žehlící prkna, sušáky, mopy, atd.) využíváme kurýrní společnost PPL CZ s.r.o. (dále také jen PPL). Na výslovné a písemné přání zákazníka, můžeme zboží zaslat prostřednictvím České pošty, s.p., ale za částku uvedenou v článku 3.5.2. těchto obchodních podmínek a to na základě zvýšeného poplatku za přepravu dle platného sazebníku České pošty, s.p..

3.4.  Pro dodání zboží prostřednictvím kurýrní společnosti DPD nebo PPL musí být zákazník schopen převzít zboží na uvedené adrese dle bodu 3.1. těchto obchodních podmínek mezi 8:00 a 18:00 (pouze v pracovních dnech).

3.5.  Kupujícímu budou účtovány náklady na dopravu objednaného zboží dle následujících kritérií:

3.5.1.  u objednaného zboží, jehož cena s DPH je nižší než 2.500,- Kč a bude doručeno prostřednictvím České pošty, s.p. nebo kurýrní společnosti PPL nebo DPD (dále také společně jen kurýrní společnost) zaplatí kupující za dopravu 130,- Kč (poštovné s dobírkou) za každý balík.

3.5.2.  u objednaného zboží, které svým tvarem odpovídá čl. 3.3. těchto obchodních podmínek a bude na přání zákazníka doručeno Českou poštou, s.p., bude poštovné uvedené v čl. 3.5.1. zvýšeno o částku 100,- Kč za každý balík, zákazník o tomto bude před odesláním informován. V takovémto případě bude tedy celková účtovaná částka za dopravu činit 230,- Kč za každý balík.

3.5.3.  při nákupu zboží nad 2.500,- Kč s DPH náklady na dopravu neúčtujeme (hradí je provozovatel).

3.5.3.1.  článek 3.5.3. těchto obchodních podmínek se nevztahuje na tyto případy:

- expedice zboží dle článku 3.5.2. těchto obchodních podmínek V takovém případě je zákazníkovi poštovné účtováno ve výši 100,- Kč za každý balík

- bude-li muset být objednané zboží expedováno ve více jak jednom balíku. V takovýchto případech provozovatel hradí expedici jednoho balíku.

3.6.  Provozovatel nemůže garantovat expedici zboží v jednom balíku, ale vždy bude zohledňovat zájem zákazníka o nejlevnější způsob dopravy. V případě expedice objednaného zboží ve více balících bude kupující provozovatelem informován.

3.7.  Při výběru způsobu dodání zboží „Osobní odběr“ bude prodávajícím kupujícímu zaslána zpráva o připravenosti objednávky k vyzvednutí. Místem pro uskutečnění osobního odběru je vždy provozovna na adrese Budečská 9, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 a tento zůsob dodání není kupujícímu zpoplatňován.


4. Reklamace

4.1.  Případné reklamace a stížnosti budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v ČR.

4.2.  Zboží lze reklamovat a stížnosti podávat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese Jiří Kudrnáč, Budečská 9, Praha 2 - Vinohrady, 120 00. Informaci o reklamaci můžete zaslat i elektronickou poštou na adresu budecska@domacipotreby.cz. Následně s Vámi bude domluven další postup reklamace.

4.3.  Zboží lze také reklamovat přímo v autorizovaných servisech jejichž seznam bývá přiložen k návodu, urychlíte tak průběh reklamace.

4.4.  Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, v neporušeném obalu, s veškerým příslušenstvím a doklady.

4.5.  Reklamované zboží musí být zasláno pouze jako obyčejný balík s vyčíslením příslušné hodnoty zásilky v Kč (odpovídající pojištění). Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel.

4.6.  Reklamované zboží posílejte v obalu, který dostatečně zaručí bezpečnost a ochranu proti poškození zasílaného zboží během přepravy. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.


5. Práva a povinnosti provozovatele

5.1.  Provozovatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od přepravce, příp. v provozovně provozovatele při osobním odběru, obdrží kupující, po uhrazení kupní ceny, ke zboží daňový doklad (zpravidla vkládán do balíku).

5.2.  Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat.

5.3.  Provozovatel má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá dle článku 6.4. těchto obchodních podmínek.

5.4.  Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

5.5.  Provozovatel má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li provozovatel od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí provozovatel kupujícímu celou částku nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy kupujícímu.

5.6.  Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se objednané zboží přestalo vyrábět či dodávat na náš trh.

5.7.  V případě nepřevzetí objednaného zboží kupujícím, má provozovatel právo na uhrazení nákladů vynaložených na přepravu zboží, které si kupující nepřevzal, a to převodním příkazem na účet provozovatele, nejpozději do 10-ti dnů od písemné výzvy provozovatele. Písemná výzva může být ze strany provozovatele učiněna i elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího, kterou kupující řádně uvedl v objednávce.

5.8.  V případě nevyzvednutí objednaného zboží na provozovně (osobní odběr) ve lhůtě 14-ti dní od uskutečnění objednávky je provozovatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nebude-li se zákazníkem písemně (e-mailem) dohodnuto jinak. O tomto není provozovatel povinen informovat zákazníka, který si zboží osobně v dané lhůtě nevyzvedl.

5.9.  V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle článku 6.5., a to tak, že kupující odstoupí jen od části kupní smlouvy, tj. vrátí pouze část zboží a jeho původní objednávka byla za kupní cenu vyšší než 2.500,- Kč a vrácením zboží došlo ke snížení původní kupní ceny pod 2.500,- Kč má provozovatel právo doúčtovat kupujícímu náklady na dopravu ve výši 130,- Kč za každý odeslaný balík.

5.10.  V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle článku 6.5. a zboží není kupujícím vráceno dle čl. 6.6., je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.

5.11.  V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle článku 6.5. a zboží je kupujícím vráceno dle čl. 6.6., je prodávající povinen vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na dodání zboží v nezbytné minimální výši do 30-ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů po obdržení vráceného zboží a kupujícím potvrzeného opravného daňového dokladu uvedeného v čl. 6.11.


6. Práva a povinnosti kupujícího

6.1.  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

6.2.  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky a znovu při jejím závazném potvrzení.

6.3.  Kupující je povinen při přebírání zásilky, zkontrolovat ji a v případě zjištění porušení obalu sepsat o tom s pracovníkem České pošty, s.p. či kurýrní společnosti protokol.

6.4.  Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

6.5.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení se musí uskutečnit doporučeným dopisem adresovaným prodávajícímu na adresu Jiří Kudrnáč, Budečská 9, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, v dopise musí být uvedena identifikace kupujícího, zboží, kterého se odstoupení týká, účtu na který má být vrácena kupní cena, musí být vlastnoručně podepsán a doručen provozovateli ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě i se zbožím (odstoupení od smlouvy nestačí ve lhůtě předat k poštovní či jiné přepravě). Odstoupení od smlouvy může kupující též uskutečnit vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na webové adrese provozovatele (www.domacipotreby.cz).

6.6.  Zboží by mělo být vráceno provozovateli (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Současně se zbožím musí být zaslány veškeré příslušné dokumenty (doklad o prodeji, záruční list, návod k použití atp.) Náklady na vrácení zboží nese kupující.

6.7.  Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující.

6.8.  Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání.

6.9.  Kupující má povinnost převzít objednané zboží, které mu bylo zasláno v souladu s objednávkou, resp. Kupní smlouvou. V případě nepřevzetí zaslaného zboží je povinen uhradit provozovateli náklady vynaložené na přepravu, a to převodním příkazem na účet provozovatele, nejpozději do 10-ti dnů od písemné výzvy provozovatele. Písemná výzva může být ze strany provozovatele učiněna i elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího, kterou kupující řádně uvedl v objednávce.

6.10.  Zákazník má povinnost vyzvednout si objednané zboží se způsobem dopravy „Osobní odběr“ na provozovně prodávajícího na adres Budečská 9, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, a to ve lhůtě 14-ti dní od uskutečnění objednávky. Nebude-li s provozovatelem písemně (e-mailem) dohodnuto jinak.

6.11.  Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy či její části a provozovatel kupujícímu vystaví opravný daňový doklad (dále také jen ODD) má kupující povinnost takovýto daňový doklad provozovateli podepsat a vyznačit na něm datum podpisu. Takto potvrzený daňový doklad je kupující povinen zaslat zpět provozovateli (poštou či e-mailem). Na základě obdržení takto potvrzeného ODD je provozovatel oprávněn odeslat vracenou část kupní ceny.

6.12.  Na základě novely zákona o ochraně spotřebitele platné od 1. 2. 2016 má kupující možnost využit mimosoudního řešení případného spotřebitelského sporu vzniklého mezi kupujícím a provozovatelem v souvislosti s prodejem zboží, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může navrhnout i ukončit kupující u České obchodní inspekce, která řeší vyrovnání sporu. Na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz nalezne kupující bližší informace.


7. Ochrana osobních údajů

7.1.  Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Kupujícím poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky a dále k činnostem uvedeným dále v tomto článku. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží a dále společnosti zabývající se podporou elektronických obchodů, se kterými má provozovatel smluvní vztah (jedná se o provozovatele webových databází jako např. zbozi.cz, heureka.cz, atp.) (dále také jen zpracovatel). Provozovatel předává zpracovateli osobní údaje zákazníků v minimálním rozsahu, tj. elektronických adres. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky, vyjma třetích osob uvedených výše v tomto článku.

7.2.  Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (doporučeným dopisem nebo e-mailem).

7.3.  Provozovatel je od 12.09.2005 řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace 00024800.


8. Závěrečná ustanovení

8.1.  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

8.2.  Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu domacipotreby.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cena zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu domacipotreby.cz platí vždy jen do okamžiku její změny. Rozhodná je cena zboží uvedená v katalogu internetového obchodu v okamžiku odeslání objednávky.


Tyto podmínky vstupují v platnost dne 14. dubna 2016.